top of page

"לבנות קהילה איכותית של משפחות ויחידים

הרואים ערך במגורים בשכונה הטרוגנית,

תוך מתן מענה ערכי לתושביה ומודל חיקוי לצעיריה. " 

(מתוך הסיפור שלנו)

פעילויות ופרויקטים שהגרעין מפעיל

מוסדות ומסגרות חינוך

העמותה מפעילה ומפקחת מספר מסגרות חינוכיות בשכונה. בניהם- הפעלת ועד גנים בתוך מספר גנים בשכונה, הפעלת תלמוד תורה אחה"צ במסגרת ביה"ס, הפעלת חוגים ותוכניות העשרה המותאמים לכלל השכונה

מועדוניות לילדים ונוער בסיכוי

העמותה מפעילה את

מועדונית ה"שחר" לילדים בסיכוי כבר מעל עשור. המועדונית פועלת בשעות אחה"צ ומנוהלת ע"י רכזת. 

כחלק משגרה במועדונית מתקיים חוג קבוע אחת לשבוע, פעילויות העשרה לילדים, ארוחת צהריים חמה, הכנת שיעורי בית ופרויקטים תקופתיים עם הילדים.

מועדונית ה"רוגעלך" לנערות בסיכוי

חלוקת מזון וסיוע למשפחות נזקקות

העמותה מפעילה פרויקטים רבים סביב חלוקת מזון וסיוע באופן קבוע למשפחות נזקקות בשכונה. בעקבות תקופת הקורונה היקף הפעילות והסיוע למשפחות הורחב.

מועדוניות לילדים ונוער בסיכוי

העמותה מפעילה את

מועדונית ה"רוגעלך" לנערות בסיכוי כבר מעל עשור. המועדונית פועלת בשעות אחה"צ ומנוהלת ע"י רכזת. 

כחלק משגרה במועדונית מתקיים חוג קבוע אחת לשבוע, פעילויות העשרה לנערות, ארוחת צהריים חמה, הכנת שיעורי בית ופרויקטים תקופתיים עם הילדים.

מועדונית ה"רוגעלך" לנערות בסיכוי

ליווי ותמיכה לגיל השלישי

העמותה מלווה את אוכלוסיית הקשישים לאורך השנים בפרויקטים רבים ומגוונים. סיוע לקשישים ברחבי השכונה לארח להם לחברה, לעמוד בקשר רציף עם הקשישים, חלוקת מזון, רכישה ושינוע תרופות.

מרכז למשפחה

"להרגיש בבית"

המרכז נותן מענה רחב ומקיף להעשרת תרבות הפנאי,

לחיזוק הקשר הפנים משפחתי, לבניית תקשורת טובה ונכונה

במשפחה ולהעצמת כל פרט בתא המשפחתי.

אומץ

העמותה רואה חשיבות בלימוד הזהות היהודית והעברת המורשת לדור הבא.

עיקר הפעילות מתבצעת בעבודה בתוך בתי הספר ברחבי השכונה.

גרעין בנות שירות

בשכונה פועל גרעין בנות שירות. כיום כל שנה אנחנו קולטים כ- 15 בנות שירות לפעילות נרחבת ברחבי השכונה בפרויקטים של העמותה.

פלייר קליטה.jpg
bottom of page