top of page

ישיבה

ישיבת הסדר וישיבה גבוהה-

 

הישיבה הוקמה בשנת תשע"ב (2011) עם 20 תלמידים. כיום כ200

תלמידים ואברכים.

הישיבה נמנית על איגוד ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות הציוניות,

ובחורי הישיבה משלבים שרות צבאי במהלך שנות לימודיהם בישיבה. 

לאחרונה החל מסלול של תלמידים החוזרים לישיבה לאחר סיום השירות

הצבאי וממשיכים במסלול הלימודים.

אברכי הישיבה הינם חלק בלתי נפרד מהגרעין ומהווים חלק נרחב

בפעילויות הגרעין. האברכים מהווים תרומה לשכונה ע"י חונכויות,

לימוד משותף, חברותות ופעילויות חינוכיות.

קבוצה נבחרת של הלומדים לומדת במסלול גבוה, המכשירה אותם

להיות תלמידי חכמים אשר יהוו את שכבת המנהיגות העתידית של האזור.

bottom of page