top of page

אומץ חדרה הוקם לפני כעשר שנים וחרט על דגלו מטרה לחבר את ילדי ישראל לערכים יהודיים וציוניים, ללמד מורשת וערכי מוסר חברתיים.

המרכז פועל בבתי הספר בשכונה ומפעיל בנות שרות שמעבירות פעילויות חווייתיות ומשמעותיות בנושאים שונים כגון חלוציות, אכפתיות, חסד וסיוע לנזקקים, משפחתיות ועוד.

bottom of page