top of page

בית ספר שילה (במסגרת תלמוד תורה)-

בית הספר עובר תהליך של שינוי פני הממ"ד הקיים בשכונה, רענון הכוחות החינוכיים והגדלה

משמעותית של כמות התלמידים.

בית הספר שילה ממוקם ברחוב מבצע עזרא,  לכיתות א'-ו'.

 

כיום ביה"ס מונה כ- 270 תלמידים בכיתות המפוקחות ע"י העמותה.

הצוות המוביל את ביה"ס הינו צוות איכותי, חינוכי וערכי.

בית הספר שם לו למטרה עליונה לשמור על יחס חם ואישי לכל תלמיד, 

תוך שמירה על הזהות היהודית.

גנים-

 

מזה כ 10 שנים מופעלים בשכונה 5 גני ילדים הטרוגניים המורכבים מאוכלוסייה

חזקה וחלשה כאחד. גני העמותה מונים כ- 170 ילדים, ומלאים עד אפס מקום.

הגננות נבחרות ע"י העמותה ובפיקוח מתמיד ע"י ועד הורים מטעם העמותה

ובשיתוף עם העירייה והמתנ"ס.

 

חוגים-

 

על מנת ליצור מעטפת ערכית וחינוכית, העמותה מפעילה חוגי העשרה

המתקיימים בשעות אחה"צ. חוגי ההעשרה הפועלים להעצמת הילדים

ונותנים פתרון ייחודי מקיף וחינוכי לשעות אחר הצהריים.

bottom of page